Logo des AGV

Veranstaltungen anderer Vereine


Vortrag über Prof. Otto Intze "op völser platt"

Einladung zu einem Vortrag: Prof. Otto Intze

Referent: Prof. Peter Sparla, Vaals

Zeit: 30. 11. 2018, 1930 Uhr

Ort: Vereinshaus des Heemkundekring Sankt Tolbert, Bloemendalstr. 11 A, Vaals

Uitnodiging voor een Power-Point presentatie over professor Otto lntze door Peter SparIa; Vrijdag 30 november 2018 om 19.30 uur. Verenigingsgebouw 6p Sankt Tolbert, Bloemendalstraat 11A,Vaals

Dit jaar is het 175 jaar geleden dat Otto lntze in het Duitse stadje Laage werd geboren. Een goede gelegenheid derhalve om aandacht te besteden aan deze geniale man.Hij werd in 1870 benoemd tot leraar aan de technische hogeschool van Aken (de huidige RWTH),die in dat jaar was opgericht.
De jonge ingenieur gaf onderwijs in de vakken bouwconstructies en waterbouwkunde. Hij zou heel zijn leven verbonden blijven aan de Akense hogeschool. Hij woonde met zijn gezin in zijn zelf ontworpen huis, dat vandaag nog bestaat.
lntze was een gelovig lutheraan. Hij trad met zijn gezin toe tot de lutherse gemeente van Vaals en bezocht de erediensten in de lutherse kerk van Vaals. Hij was actief lid van deze gemeenschap en bekleedde een aantal jaren de functie als voorzitter van de kerkenraad.
ln het archief van de lutherse gemeente bevinden zich tal van handgeschreven brieven, afkomstig van lntze of aan hem gericht. De geboorte, confirmatie en huwelijken van zijn kinderen staan vermeld in registers van de lutherse gemeente en uiteindelijk staat zijn eigen overlijden in het ‚Todtenregister‘.
Professor lntze was een duizendpoot. Naast les geven begon hij met het ‚in opdracht bouwen‘ van fabriekspanden. Aan de hand van zijn berekeningen en ontwerpen werden in Duitsland fabrieken gebouwd in Aken,Stolberg, Essen,Harnburg etc. Maar ook elders zoals in Moskou en Malmö. Daarnaast had hij de Ieiding over de ‚Bauverwaltung‘ van de Akense hogeschool en stamde onder andere het heden niet meer bestaande gebouw van ‚Chemische Laboratorium‘ van hem.
Hij ontwierp een nieuw systeem voor reservoirs voor watertorens.Er zijn wereldwijd handerden watertorens met een zogenaamd lntze-waterreservoir gebouwd. Ook in Nederland verrezen deze watertorens.Tevens werden gashouders volgens het lntze-principe gebouwd.
Maar professor lntze was vooral de bouwer van vele ‚Talsperren‘: stuwdammen waarbij stuwmeren werden aangelegd. ln de aan ons land grenzende Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen bouwde of ontwierp lntze vijf stuwdammen,waaronder de Dreilägerbachtalsperre bij Roetgen. Van dit stuwmeer krijgen wij in Vaals ons drinkwater. De Urfttalsperre was zijn grootste bouwwerk.
Professor lntze was een geeerd persoon,die tal van onderscheidingen en benoemingen kreeg, onder andere van Kaiser Wilhelm II. Maar hij raakte overwerkt, werd ziek en overleed op een leeftijd van 61jaar. Zijn begrafenis op oudejaarsdag 31 december 1904 in Vaals was een bijzondere gebeurtenis. Er wordt verteld dat het nog nooit zo druk in Vaals was geweest als op die dag. Professoren, studenten,ondernemers, tal van hoogwaardigheidsbekleders etc. namen hieraan deel.
Voorafgaand aan de begrafenis werd een eredienst in de lutherse kerk van Vaals gehouden. Professor lntze ligt begraven op de protestantse begraafplaats aan de Lindenweg te Vaals. Het graf bestaat tegenwoordig nog.
Tevens is er in het verenigingslokaal een kleine tentoonstelling over lntze ingericht met originele documenten en boeken,die alleen op deze avond worden getoond en daarna weer terug gaan naar de diverse archieven.
Na de voordracht wordt het nieuwe jaarboek,verleden & heden,nummer 20 van Heemkundekring Sankt Tolbert, gepresenteerd. ln deze uitgave is een uitgebreide publicatie
met vele afbeeldingen over professor lntze opgenomen.